Contact Schoonheidssalon Rosalinde

Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen, spreek gerust in bij geen gehoor. U wordt spoedig teruggebeld.

T: 0314-34 54 46  E: agnesmoesker@hetnet.nl 

Openingstijden: woensdag t/m vrijdag.

De Oldenoord 21
7021 NJ Zelhem
T: 0314-34 54 46
Kernlid ANBOS

Routebeschrijving

Vanaf Doetinchem Kruisberg:

 • Volg de Kruisbergseweg richting Hengelo tot aan de eerste rotonde voor Velswijk
 • Rechtsaf de Hummeloseweg op
 • Bij de volgende rotonde rechtdoor; u rijdt Zelhem binnen
 • Eerste weg, vlak voor het zebrapad, rechtsaf. Dit is De Breide
 • Bij de eerste splitsing links aanhouden, volgende splitsing rechts: De Oldenoord
 • Volg De Oldenoord tot aan nummer 21
 • Bestemming bereikt!

Komend vanaf Doetinchem Overstegen:

 • Volg richting Ruurlo tot Zelhem
 • Bij de eerste rotonde rechtdoor
 • Tweede rotonde rechtsaf; u rijdt Zelhem binnen via de Hummelose weg
 • Eerste weg, vlak voor het zebrapad, rechtsaf. Dit is De Breide
 • Bij de eerstkomende splitsing links aanhouden, volgende splitsing rechts: De Oldenoord
 • Volg De Oldenoord tot aan nummer 21
 • Bestemming bereikt!

Direct contact opnemen:

  Schoonheidssalon Rosalinde
  KvK: 09187044
  BTW: NL001201064B80

  Pinnen is mogelijkPinnen is mogelijk.

  Routebeschrijving

   

  Privacyverklaring                                                                                                                Schoonheidssalon Rosalinde, gevestigd aan De Oldenoord 21, 7021NJ Zelhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   Contactgegevens: www.schoonheidssalonrosalinde.nl  De Oldenoord 21, 7021NJ Zelhem, tel: +31314345446.
  S. Moesker is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Rosalinde. Hij/zij is te bereiken via sake.moesker@hetnet.nl.

   Persoonsgegevens die wij verwerken: Schoonheidssalon Rosalinde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
  – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum
  – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres
  – Persoonsgegevens die de cliënt actief verstrekt ten behoeve van een goede behandeling.                                                                                                    Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  Schoonheidssalon Rosalinde heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via agnesmoesker@hetnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  – Schoonheidssalon Rosalinde heeft gegevens nodig om U op basis van die gegevens een goede behandeling te kunnen geven.
  – Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.   Geautomatiseerde besluitvorming
  Schoonheidssalon Rosalinde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Rosalinde) tussen zit.                                 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Schoonheidssalon Rosalinde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens zolang een cliënt onder behandeling is plus één jaar.                                                                         Delen van persoonsgegevens met derden
  Schoonheidssalon Rosalinde verstrekt gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.                                                                     Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Schoonheidssalon Rosalinde gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Rosalinde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een (computer)bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar agnesmoesker@hetnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  Schoonheidssalon Rosalinde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Schoonheidssalon Rosalinde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met agnesmoesker@hetnet.nl of sake.moesker@hetnet.nl